Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Badanie sprawozdań finansowych

ikona sprawozdania

Realizujemy badania bilansu; dysponujemy znaczącym doświadczeniem w opracowywaniu sprawozdań finansowych dla różnego typu jednostek (spółki prawa handlowego, zakłady przemysłowe, jednostki służby zdrowia, szkoły, instytuty, stowarzyszenia i fundacje).

Audyt projektów i programów unijnych

ikonka projekty

Zapewniamy realizację tego typu zadań zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości i audytu wewnętrznego. Badania projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej są przeprowadzane przez Biegłego Rewidenta.

Ekspertyzy sądowe z zakresu rachunkowości, doradztwo księgowe i inwestycyjne

ikona ekspertyzy

Zapewniamy pełną obsługę finansowo-księgową, prowadzoną przez wykwalifikowane, doświadczone i energiczne osoby. Współpracujemy z absolwentami najlepszych uczelni w Polsce (doktoranci SGH) którzy wspomagają przeprowadzanie analiz ekonomicznych, a także doświadczonymi przedsiębiorcami których praktyka jest czasem bezcennym atutem w wyborze strategii i rozwoju dla danego przedsiębiorstwa.

Programy restrukturyzacyjne

ikona programy

Przygotowaliśmy programy restrukturyzacyjne zawierające w szczególności analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego danego podmiotu, określenie sposobów działania, które mogą zapewnić osiągnięcie trwałej poprawy wyniku finansowego wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, prognozę efektów ekonomiczno-finansowych - której celem jest poprawa sytuacji finansowej oraz stworzenie perspektyw rozwoju.